Kijk vooruit om te zien hoe natuurlijke hulpbronnen, klimaatverandering en energie leiden tot innovatie en inspireren tot nieuwe businessmodellen, producten en diensten.

Tijs Driessen, Producibility Designer bij MMID