By

Tijs Driessen
Kijk vooruit om te zien hoe natuurlijke hulpbronnen, klimaatverandering en energie leiden tot innovatie en inspireren tot nieuwe businessmodellen, producten en diensten.

Tijs Driessen, Producibility Designer bij MMID

Duurzaamheid: wat brengt het mij?

Door Tijs Driessen, Producibility designer en sustainability specialist bij MMID   1. Kostenreductie Het terugdringen van materiaalgebruik, het inzetten van gerecyclede materialen waar mogelijk, het vermijden van het gebruik van elektronica, reduceren van de montagetijd en het optimaliseren van de transport volumes hebben direct een positief effect op de milieu impact van een product en...
Continue Reading

Twitter Feed