Onze competenties

Klanten kunnen bij MMID voor het hele ontwerpproces terecht. Vanaf het initiatiestadium waarin de opdracht wordt bepaald tot aan het implementatiestadium, waarin finale producttekeningen en documentatie worden opgeleverd. Daarnaast kan MMID ook een deel van het proces uit handen nemen, bijvoorbeeld de conceptontwikkeling, het maken van schetsen of CAD-tekeningen, het adviseren in uw leverancierskeuze enzovoorts. Kijkt u eens rond bij onze competenties en ontdek waarin wij u kunnen ondersteunen.

Project management

Samenwerking is een van de belangrijkste factoren voor een geslaagd project. Samenwerking met de opdrachtgever én met het ontwerpteam. Voor elk project krijgt de opdrachtgever daarom twee aanspreekpunten: de projectmanager en de content owner, die beiden jarenlange ervaring hebben met multidisciplinaire en complexe vraagstukken op het gebied van productontwikkeling. Met een doelmatige en gestructureerde aanpak weten zij het project tot een goed einde te brengen.
De content owner richt zich op de volledigheid van de ontwerpinhoud en zorgt dat deze voldoet aan de missie van de opdrachtgever. De projectmanager is verantwoordelijk voor het bereiken van de afgesproken resultaten binnen de overeengekomen projectopdracht en focust zich op het borgen van tijd en geld in combinatie met de kwaliteit. Door de scheiding van proces een inhoud kunnen de ontwerpers zich focussen op het ontwerp en kan de projectmanager meer afstand nemen en het proces bewaken waardoor kwaliteit wordt geleverd.
Daarnaast kunnen de projectmanagers van MMID het productontwikkelingsproces on site monitoren en het project succesvol afsluiten.

Design strategy

Voordat de ontwerpers aan de slag kunnen, is het van groot belang dat iedereen hetzelfde eindresultaat voor ogen heeft. De uitgangspunten voor het ontwerpproces moeten helder worden vastgelegd. Vaak blijkt het noodzakelijk om de marktgegevens van de opdrachtgever te vertalen in beelden, zodat getoetst kan worden of alle stakeholders dezelfde verwachtingen hebben. Om een goed inzicht te creëren rondom de identiteit en beleving van een merk, hanteert MMID de Product Identity-tool. MMID neemt hierin verschillende aspecten, zoals uitstraling, afwerking, kwaliteit, varianten en positionering in de markt mee. Zo scheppen de ontwerpers een duidelijk beeld van de verwachtingen. Dit vormt de basis voor het ontwerp dat door alle betrokken gedragen wordt.

Concept development

De uitgangspunten voor de ontwikkeling zijn bepaald. De volgende stap in het proces is concept development; het uitwerken tot een concept. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever ontwikkelt en visualiseert MMID het einddoel, zodat alle betrokkenen gedurende het traject hetzelfde resultaat voor ogen hebben. Ideeën worden gegenereerd en gevisualiseerd. Er wordt gekeken hoe gebruikers het product ervaren en de wensen en behoeften van de stakeholders worden verder beschreven. Aan de hand van deze parameters wordt het concept geverifieerd en gevalideerd.

Detailing & engineering

Tijdens de conceptontwikkeling kijken de ontwerpers van MMID vanuit verschillende invalshoeken naar de mogelijkheden om tot een conceptontwerp te komen dat aansluit op de behoefte van de klant. In de fase van ‘detailing and engineering’ wordt dit ontwerp volledig uitgewerkt. Het product wordt in detail gedefinieerd en eenduidig vastgelegd.

Realisation

Het is van belang in een vroeg stadium samen te werken met de definitieve leveranciers om samen met deze leveranciers de puntjes op de i van een maakbaar product te zetten. Uiteindelijk wordt een concreet en getoetst product vrijgegeven voor definitieve validatie. Door middel van testen optimaliseert MMID het product zodat het klaar is voor productie. Relevante informatie wordt op gestructureerde wijze gedocumenteerd. Samen met de klant en leveranciers worden de juiste optimalisaties bepaald. Zo garandeert MMID dat het ontwikkelde product voldoet aan alle gestelde eisen en dat het productieproces soepel verloopt.

Electronics development

De kracht van de elektronicadesigner van MMID ligt op het snijvlak van elektronica, mechanica, functionaliteit en gebruikersinteractie. Door eenvoudige opstellingen in ons lab te bouwen kunnen we de functionaliteit van de werkingsprincipes aantonen met minimale investeringen in hardware, software en tijd. Space-claim, stroomverbruik, warmteoverdracht, IO hardware, systeem / software flowcharts en gebruikersinteractie zijn belangrijke thema’s die in de conceptfase van de ontwikkeling moeten worden meegenomen. Nadat het concept is bewezen, wordt elektronica in hardware geïmplementeerd, waarna de printplaat kan worden getest en geoptimaliseerd. Door elektronica en software in een vroeg stadium van het ontwikkelingsproces te integreren wordt er een significant effect op de kostprijs en bruikbaarheid van een product bereikt.

Graphics & GUI

De Graphics discipline richt zich op het tweedimensionale deel van productontwikkeling. De ontwerpers zijn verantwoordelijk voor duidelijke visuele communicatie, die concept, navigatie, structuur, beeld en typografie samenbrengt. Zij creëren een identiteit die het product versterkt en perfect aansluit bij de huisstijl van de opdrachtgever. Het opgeleverde resultaat van de discipline kan zowel digitaal als fysiek zijn en omvat tevens gebruikersinteractie- en interface design. Het uitdragen van een stijl door verschillende (grafische) elementen, is waar de grafische ontwerper waarde toevoegt.