Electronics in beeld

Electronics en cost control

Elektronica was vaak het ondergeschoven kindje van het ontwerpproces, terwijl vrijwel elk product elektronische componenten bevat. Daardoor kan je later in het ontwerpproces nog weleens voor verrassingen komen te staan. Reden voor MMID om Electronics één van de zeven fields of expertise te maken. E-designer Mark Verlinde: “Door elektronica en software in een vroeg stadium van het ontwikkelingsproces te integreren, kunnen we een significant effect op de kostprijs en bruikbaarheid van een product realiseren.”

“Als je écht tot een integraal ontwerp wilt komen – de basisfilosofie van MMID – dan moet je vanaf het eerste moment met alle specialisten aan tafel zitten. Dat betekent dat je in de vroege conceptfase van een ontwerp ook al goed nadenkt over de beste oplossing voor elektronica en software”, legt Mark uit. “Vaak werd er pas in een latere fase, als een groot deel van de functionaliteiten al was beschreven, nagedacht over elektronica. Daarmee mis je kansen om tot de écht slimste oplossingen te komen.”

Warmteoverdracht
Space claim, stroomverbruik en warmteoverdracht zijn bij elk product dat elektronica bevat van invloed op de uitwerking van een ontwerp. “Bij elektronica heb je altijd het probleem dat dingen te warm worden. Die warmte moeten we afvoeren. Door dat op een slimme manier te verwerken in de behuizing, zonder dat we daar een apart element voor moeten toevoegen”, geeft Mark als voorbeeld. “Als je daar pas achteraf over nadenkt, word je geconfronteerd met aanpassingen en extra kosten, met een duurder eindproduct als resultaat.”

Samenspel
De field of expertise Electronics is een samenspel tussen software, elektronica en mechanica. “Je kunt een significant verschil in kostprijs realiseren, door continu door te rekenen wat de consequenties zijn van een keuze tussen een mechanische of elektronische oplossing”, zegt Mark. MMID wordt vaak benaderd met elektronica gerelateerde vragen van klanten. “Er is grote behoefte in de markt, zelfs bij klanten die zelf elektronicakennis in huis hebben. Voor onze klanten blijkt het in de praktijk vaak lastig om de ontwikkeling van elektronica en software in het hele ontwerpproces in te bedden. De afdelingen werken vaak afzonderlijk van elkaar. Terwijl MMID juist staat voor achieving value together. Door samenwerking zijn we veel beter in staat om tot slimmere oplossingen te komen.”