Integrated Product Development

Integrated Product Development (IPD) gaat over het combineren van verschillende disciplines tot een samenhangend, efficiënt en effectief ontwikkelproces en kennisomgeving. Het zorgt voor een integraal ontwikkelproces, het biedt tools en handvatten om het proces te kunnen gebruiken en het draagt er zorg voor dat iedereen over de juiste skills en mindset beschikt om effectief samen te werken. Dit maakt het mogelijk om de doelen van onze opdrachtgevers te bereiken, op de meest optimale en voorspelbare manier.

 

Onze disciplines

We hebben onze expertisegebieden gevangen in de volgende zeven disciplines:

Functionality

De functionality discipline creëert systemen of processen met behulp van fysieke componenten die nodig zijn om aan de vereiste functies van een product te voldoen. Daarom beschrijft een functionality ontwerper allereerst een programma van eisen die onlosmakelijk verbonden zijn met de functies van het product, zonder daarbij meteen specifieke oplossingen te benoemen; we noemen dit het functionele skelet. De volgende stap is onderzoeken wat nodig is om de componenten te ontwikkelen die ervoor zorgen dat een product werkt zoals het bedoeld is, rekening houdend met de verwachtingen en eisen van de opdrachtgever, de diverse stakeholders en eindgebruikers. Om er zeker van te zijn dat producten voldoen aan alle eisen, worden ze uitvoerig gecontroleerd door middel van grondige en nauwkeurige tests in ons lab.

Look & Feel

De look & feel discipline vangt de wensen, ideeën en gedachten van de klant en vertaalt dit naar realistische, doeltreffende ontwerpen waarin de gebruiker centraal staat. Met behulp van verschillende tools hanteert de look & feel discipline een brand-people-product aanpak. Tools zoals trend research, marktonderzoek, merkidentiteit, usability en stakeholder analyse leveren essentiële kennis op voor het project. Op basis van de resultaten van deze onderzoeken, voeren we een ideegeneratie uit en ontwikkelen we gedetailleerde concepten. De look & feel discipline definieert verschillende resultaten waarmee integrale ontwikkeling van concepten is gewaarborgd. Het definieert uiteindelijk het welgekozen uiterlijk van het product, de specificaties en de belangrijkste gebruikersaspecten. Daarnaast is look & feel ook samen met het team verantwoordelijk voor een projectaanpak die volledig is afgestemd op de wensen van de opdrachtgever.

Producibility

De producibility discipline zorgt ervoor dat het ontworpen product geproduceerd en geassembleerd kan worden met voldoende gemak en passende binnen de business case van het project. Een producibility ontwerper kan een (geschetst) ontwerp op papier of een fysiek model vertalen naar een set van 3D-files en 2D-tekeningen van hoge kwaliteit, die nodig is voor de productie van kwalitatief hoogwaardige onderdelen en samenstellingen, beheert tolerantieketens op alle niveaus, en weet het productieproces te begeleiden naar volledige verificatie van assemblage en productie.

Project management

Elk project is uniek en vereist dat mensen tijdelijk samenwerken en zich richten op specifieke projectdoelstellingen. Om succesvol te kunnen zijn is effectieve samenwerking belangrijk. Samenwerking met de opdrachtgever en met het ontwerpteam. MMID’s projectmanagers controleren het project en zorgen ervoor dat aan alle doelstellingen, zoals de verwachte doorlooptijd, kosten en kwaliteit, wordt voldaan.

Strategy

De focus van de Strategy discipline is klanten helpen om een duidelijk visie te ontwikkelen en richting te geven aan innovatie. De strategische stappen gaan vooraf aan de conceptuele fase en resulteren in een duidelijke en gedocumenteerde ontwerprichting of een briefingsdocument.

Graphics

De Graphics discipline richt zich op het tweedimensionale deel van productontwikkeling. De ontwerpers zijn verantwoordelijk voor duidelijke visuele communicatie, die concept, navigatie, structuur, beeld en typografie samenbrengt. Zij creëren een identiteit die het product versterkt en perfect aansluit bij de huisstijl van de opdrachtgever. Het opgeleverde resultaat van de discipline kan zowel digitaal als fysiek zijn en omvat tevens gebruikersinteractie- en interface design. Het uitdragen van een stijl door verschillende (grafische) elementen, is waar de grafische ontwerper waarde toevoegt.

Electronics

De kracht van de elektronicadesigner van MMID ligt op het snijvlak van elektronica, mechanica, functionaliteit en gebruikersinteractie. Door eenvoudige opstellingen in ons lab te bouwen kunnen we de functionaliteit van de werkingsprincipes aantonen met minimale investeringen in hardware, software en tijd. Space-claim, stroomverbruik, warmteoverdracht, IO hardware, systeem / software flowcharts en gebruikersinteractie zijn belangrijke thema’s die in de conceptfase van de ontwikkeling moeten worden meegenomen. Nadat het concept is bewezen, wordt elektronica in hardware geïmplementeerd, waarna de printplaat kan worden getest en geoptimaliseerd. Door elektronica en software in een vroeg stadium van het ontwikkelingsproces te integreren wordt er een significant effect op de kostprijs en bruikbaarheid van een product bereikt.