Product Innovation Process

Om een project tot een goed einde te brengen met de gewenste resultaten, is het van belang om bij aanvang van het project duidelijke uitgangspunten te formuleren. Het is tevens noodzakelijk om het ontwerpproces te structureren. Toch gaat het vaak mis. Daarom ontwikkelden wij een aanpak waarmee stapsgewijs risico’s in een project worden geanalyseerd en gecontroleerd. Het Product Innovatie Proces zorgt ervoor dat we grip hebben én houden op de productontwikkeling.

Step by step

Het Product Innovatie Proces is verdeeld in zeven verschillende stadia. Elk stadium heeft verschillende controlemomenten, de zogenaamde ‘milestones’. In totaal zijn er 16 milestones. Pas als de voorgaande milestone is behaald, wordt er gestart met het volgende stadium.

Project Initiation

Het doel van de Project-initiatiefase is het verkrijgen van een duidelijk beeld van het project dat we starten. Tevens bepalen we de ontwikkelfocus op basis van primaire verkenning en analyse van de inhoud.

Product Definition

Tijdens de product-definitiefase maken we de eerste stappen in de ontwikkeling; van ideeën tot aan de onderbouwde keuze van het meest interessante concept. Een van de belangrijkste doelstellingen van ons PIP-proces is om risico’s te beheersen op een gestructureerde manier. Daarom is het belangrijk risico’s te identificeren en samen met de klant te beslissen of een risico aanvaardbaar is of niet. Een belangrijk onderdeel van deze fase is het elimineren van de belangrijkste risico’s.

Product Specification

In deze fase werken we naar definitieve en gedetailleerde ontwerptekeningen. Het doel van deze fase is om samen met de klant na te gaan of het ontwerp gaat voldoen aan alle verwachtingen.
Aangezien er in dit stadium nog geen volledig ontwerp in CAD is opgebouwd, gebruiken we uitgebreide schetsen, zichtmodellen en functionele modellen voor deze verificatie.

Tijdens de ‘ pre-engineering’ in deze fase, krijgt het ontwerp zijn definitieve productdetaillering, afmeting, materiaalkeuze, specificatie van kooponderdelen, productiedetails, enz.

Product Verification

Het uiteindelijke product wordt gedefinieerd in de product-verificatiefase. Het doel van deze fase is om te bewijzen dat het definitieve ontwerp voldoet aan alle verwachtingen en eisen. Hiervoor maken we een gedetailleerde specificatie van het ontwerp (grotendeels in 3D CAD).

Het ontwerp wordt getest met realistische modellen met volledige en representatieve functionaliteit: “looks like, works like, not made like”.

Product Optimisation

Het doel van de fase van product-optimalisatie is het volledig detailleren en specificeren van het product.
Het ontwerp wordt omgezet in een set van technische tekeningen en specificaties, inclusief productie-gerelateerde detaillering.

Aan het einde van deze fase zijn wij er zeker van dat er alleen nog beheersbare risico’s in de realisatie van het ontwerp zitten. Vol vertrouwen kunnen we onze klant adviseren om het grootste deel van hun projectbudget uit te geven: Het vrijgeven van de investering voor de productiemiddelen.

Product Realisation

Het doel van de Product-realisatiefase is het vrijgeven van een geverifieerd en getest product voor uiteindelijke validatie met de doelgroep.

Productiemiddelen zijn vervaardigd en de eerste, getunede producten worden geassembleerd en getest. De fase eindigt met de vrijgave voor validatie.

Product Implementation

Het doel van de implementatiefase is om de haalbaarheid, het assemblagegemak, de robuustheid en de gebruikersvriendelijkheid van het eindproduct aan te tonen en het product voor marktintroductie vrij te geven.

Hiervoor worden uitgebreide validatietesten (met meerdere producten) uitgevoerd. De gevalideerde productspecificaties worden verder gedetailleerd voor, producent specifieke, massaproductie.