BEERTENDER-VAT

Ontwikkel een herbruikbaar 4-liter biervat van kunststof.

HEINEKEN

In nauwe samenwerking met Heineken Brouwerijen en diverse gespecialiseerde toeleveranciers ontwikkelde MMID het innovatieve biervat dat deel uitmaakt van het revolutionaire thuistapsysteem van Heineken, de BeerTender. Dit gebruiksvriendelijke product voldoet aan de uiterst strenge kwaliteitseisen van Heineken en is geschikt voor massaproductie, grootschalige verwerking en retourgebruik. Het BeerTender-vat is erg succesvol en wordt wereldwijd al jaren gebruikt.

Meer weten?

Bel ons op +31 (0)15 2136 736 of stuur een email!