WARMTETERUGWIN- UNIT

Ontwikkel een warmteterugwinunit voor de Engelse markt.

ITHO DAALDEROP

IthoDaalderop vroeg MMID om een gebalanceerde warmteterugwinunit te ontwikkelen voor de Britse markt. Het resultaat van de samenwerking is een opvallend product met eigenzinnige kenmerken. De unit is zeer compact en kan op de plaats van een keukenbovenkastje worden gemonteerd. Het is fluisterstil en verbruikt zodanig weinig stroom dat de Britse standaard SAP-appendix Q-classificatie van een nieuwe categorie moest worden voorzien om het product te kunnen registreren. De montage is installateursvriendelijk omdat de montagebeugel al eerder op de wand en kanalen kan worden aangesloten. De unit kan er later bij de inbedrijfstelling en oplevering door de monteur eenvoudig ‘ingeklikt’ worden. Door de bundeling van krachten van de ventilatiespecialisten van IthoDaalderop en de ontwerpers van MMID is er binnen de gestelde projectdoorlooptijd en productkostprijseis ruimschoots aan de verwachting voldaan.

Meer weten?

Bel ons op +31 (0)15 2136 736 of stuur een email!