MODULAIR MONTAGESYSTEEM VOOR ZONNEPANELEN

Ontwikkel een modulair montagesysteem voor de installatie van zonnepanelen op platte daken.

FLAMCO

MMID en Flamco ontwikkelden voor de buitenlandse markt een modulair montagesysteem voor de installatie van PV-panelen op platte daken. De veelal licht belastbare daken mogen door het systeem niet te zwaar worden belast. Daarnaast moest het systeem eenvoudig te monteren zijn. MMID was verantwoordelijk voor de conceptmatige ondersteuning en Flamco heeft zelf de detaillering van het systeem verzorgd. Door de bundeling van de krachten van MMID en Flamco is de aerodynamica van het concept in een aantal korte slagen geoptimaliseerd en presteerde het eerste fysieke model direct goed tijdens de windtunneltest. Het resultaat is een ingenieus en montagevriendelijk systeem dat uit slechts drie onderdelen bestaat.

Meer weten?

Bel ons op +31 (0)15 2136 736 of stuur een email!