Duurzaamheid: wat brengt het mij?

10 redenen waarom sustainability interessant kan zijn voor uw organisatie

Door Tijs Driessen, Producibility designer en sustainability specialist bij MMID

 

1. Kostenreductie
Het terugdringen van materiaalgebruik, het inzetten van gerecyclede materialen waar mogelijk, het vermijden van het gebruik van elektronica, reduceren van de montagetijd en het optimaliseren van de transport volumes hebben direct een positief effect op de milieu impact van een product en zorgen er ook voor dat ook de kostprijs van een product daalt. Duurzamer ontwikkelen leidt niet tot duurdere producten.

2. Leiderschap
Als u het niet doet, doen uw concurrenten het. Denk maar eens aan Tesla, de globale accelerator van de overgang naar duurzame energie. Tesla loopt hierin mijlenver voorop.

3. Consumenteneisen
‘Groen zijn’ trekt klanten aan die de ecologische footprint van een bedrijf belangrijk vinden. En deze groep veeleisende klanten groeit zeer snel.

4. B2B wensen
In de (nabije) toekomst willen steeds meer ‘groene’ bedrijven alleen nog met andere ‘groene’ bedrijven werken.

5. Subsidies
De Europese Commissie heeft een ambitieus pakket van maatregelen ingevoerd om de circulaire economie te ondersteunen. Er is € 6,150 M beschikbaar gesteld om concurrentievermogen, werkgelegenheid en duurzame groei te genereren.

6. EU-regelgeving
De Europese regelgeving wordt steeds strenger. Het ontwikkelen van duurzame producten is in de nabije toekomst niet meer op vrijwillige basis.

7. Resource limitations
Natuurlijke hulpbronnen zijn beperkt. Neem bijvoorbeeld zink en koper, die steeds schaarser zullen worden in de komende jaren. Door naar alternatieven te kijken of door het aantal gebruikte materialen te reduceren kun je niet alleen geld besparen, maar ook risico’s beperken.

8. Merkimago
Door duurzame initiatieven te omarmen creëer je merkwaarde en verbeter je het imago van een bedrijf.

9. Motivatie werknemers
Bedrijven die duurzaamheid hebben verankerd in de bedrijfscultuur, hebben een unique selling point voor het aantrekken en behouden van werknemers.

10. Nieuwe kansen
Door een circulaire businessmodel in te zetten worden inkomsten gegenereerd die niet direct uit de verkoop van producten komen, denk aan service design.

Kijk vooruit om te zien hoe natuurlijke hulpbronnen, klimaatverandering en energie leiden tot innovatie en inspireren tot nieuwe businessmodellen, producten en diensten.