Samen met MMID in de hot tub

Van ideeën naar een concrete visie

Vaak zijn er genoeg ideeën voor nieuwe ontwikkelingen en innovaties, maar hoe vertaal je die naar een strategische productontwikkelingsvisie voor de toekomst? Maaike Zonnenberg, innovation strategy specialist en projectmanager bij MMID, legt uit hoe je met een strategische workshop in een halve dag de basis kunt leggen voor een concrete productontwikkelingsvisie voor je bedrijf.

Richting geven aan innovatie
De focus van de Innovation Strategy discipline van MMID is klanten helpen met het ontwikkelen van een duidelijk productontwikkelingsvisie en daarmee richting te geven aan strategische innovatie. Maaike: “Dit doen we bijvoorbeeld door het geven van strategische workshops. Wij zijn eigenlijk nooit dé specialist in het vakgebied van de opdrachtgever, dat zijn uiteraard de verschillende belanghebbenden bij de klant. Zij beschikken over alle inzichten. Het is onze taak om deze waardevolle informatie te verzamelen, en vooral ook de informatie die misschien niet direct voor de hand ligt. In een strategische workshop probeer je, door de juiste vragen te stellen en een probleem van verschillende kanten te benaderen, relevante informatie te verzamelen waarmee je gezamenlijk de richting voor de visie kunt bepalen.”

TUB model
Maaike: “Innoveren is alleen succesvol als de technologie, de gebruikers en de business case op elkaar zijn afgestemd: Technology/Users/Business, ons TUB model. Dat is niet altijd het geval. De grootste reden waarom veel startups het niet redden is dat er (nog) geen markt is voor de innovaties die zij ontwikkelen. Meestal zijn startups technologie gedreven. De business case klopt in veel gevallen ook, maar soms er zijn geen gebruikers die op deze nieuwe ontwikkelingen zitten te wachten. Dan wordt het dus geen succes.
In strategische workshops is het van belang dat verschillende rollen vertegenwoordigd zijn; een R&D-manager denkt bijvoorbeeld heel anders over innovatie dan een marketingmanager. De sessies vallen of staan met interactie en participatie. In een goede brainstormsessie moet iedereen vrijuit kunnen spreken, want dan ontstaat er een dynamiek waarin je met elkaar kunt creëren. Tijdens de workshop gaan we dan in verschillende vormen de informatie verzamelen die onderliggend al beschikbaar was. Vervolgens gaan we deze samen met de klant interpreteren en vertalen naar een concrete visie waarin technologie, gebruikers en business case op elkaar zijn afgestemd. Daar waar user, technologie en business samen komen, dat noemen wij de hot TUB. Voor de klant wordt het met het TUB model veel concreter welke kant zij met productontwikkeling op kunnen, willen en wellicht móeten gaan.”

Met het TUB model als onze basis, kunnen we onze klanten een aantal services bieden die deel uitmaken van het ontwikkelen van een innovatie strategie. Deze kunnen deel uitmaken van de strategische workshops of in een langer traject uitgewerkt worden. We kunnen bijvoorbeeld een design manual ontwikkelen, om toekomstige ontwikkeling beter en efficiënter mogelijk te maken. Of wat te denken van het ontwikkelen van een demonstrator? Een concreet werkend prototype van een toekomstig product om intern mee de boer op te gaan en de interne belanghebbenden te enthousiasmeren en aan boord te krijgen voor verdere doorontwikkeling. Op abstracter niveau ontwikkelen wij bijvoorbeeld ook toekomstvisies (al dan niet ondersteund met schetsen, renders en fysieke modellen), ondersteunen we in het opbouwen van een realistische business case voor een nieuw product of productlijn en kunnen we patentonderzoek, trendonderzoek of gebruikersonderzoek doen. Voor elke behoefte kunnen we de klant ondersteunen en ontlasten in deze belangrijke fase voorafgaand aan de concrete uitontwikkeling van een product.

Wilt u meer weten over strategische workshops of een van onze andere strategic services? Neem dan contact op met Maaike.